Özel Selçuklu Hastanesi

Radyoloji

Konvansiyonel Radyoloji

  • Direkt radyografiler ve kontrastlı tetkikler
  • Tüm direkt radyografiler
  • Kontrastlı ürogenital sistem tetkikleri
  • Çift kontrast, özofagus, mide, ince bağırsak ve kolon radyografileri

Ultrasonografi

  • Batın organları, obstetrik ( hamilelik ultrasonografisi ), yüzeysel organ incelemeleri
  • Renkli Doppler Ultrasonografi :
  • Yüksek rezolüsyonlu Doppler ultrasonografi ile damar hastalıklarına,anjiografiye gerek kalmadan tanı konulabilmektedir. Böylece tüm damarsal patolojiler ayırt edilmektedir

Mamografi

  • Meme kanserinin erken teşhisi için tüm dünyada kabul edilen en güvenilir yöntem mammografidir. Özellikle mammografiye renkli doppler ultrasonografinin eklenmesi ile birlikte , tanı duyarlılığı yükselmektedir.
  • 35 ile 40 yaş arasındaki kadınların mutlaka bir mammografi sahibi olunması ve 40 yaşından sonra ise her yıl düzenli olarak mammografi ve ultrasonografi yaptırılması seklindedir.Meme kanserlerinin % 15'i ailesel olduğundan, ailesinde meme kanseri olanlar mutlaka bu tetkiki yaptırmalıdır.

Bilgisayarlı Tomografi

  • Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Organların, yumuşak doku ve kemiklerin sekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur.