Özel Selçuklu Hastanesi

Tüp Bebek Teşhis ve Tedavi

Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Merkezi’mizin yüksek başarı oranı ile bebek özlemi çeken çok sayıda ailenin bebek heyecanı yaşamasına vesile oluyor.
Yardımcı bir üreme tekniği olarak geliştirilen tüp bebek yöntemi hastanemizde alanında uzman ve titiz bir kadro tarafından gerçekleştiriliyor.

Klinik Uygulamalar

 • İnfertilite de konveksiyonel tedavi yöntemleri; ovulasyon
 • İndüksiyonu, intrauterin inseminasyon
 • Yardımcı üreme tekniklerinde kontrollü ovorion hiperstimülasyon ve monitorizasyonu
 • Transvaginal oosit toplanması
 • Embriyo transferi

Sperm Tanımlama ve Hazırlama Teknikleri

 • Stick kriterlere göre morfolojik değerlendirme
 • Sperm vitalite testleri
 • Sperm fonsiyon testleri
 • İmmünolojik değerlendirme
 • Sperm hazırlama teknikleri; IUI, IVF ve ICSI amaçlı, testiküler, epidimal sperm ve spermatid hazırlığı
 • Diagnostik TESE, TESA ve PESA işlemleri

Üroloji-Androloji

 • Mikrocerrahi Epididimal Sperm Aspirasyonu (MESA)
 • Testiküler Sperm Eksraksiyonu (TESE)
 • Perkütanoz Epdidimal Sperm Aspirasyonu (PESA)

Embriyolojik Uygulamalar

 • Oosit seçimi ve hazırlama teknikleri
 • İn-vitro oosit kültür ve maturasyonu
 • İn-vitro fertilizasyon (IVF)
 • İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI)
 • Assited Hatching (Mekanik, kimyasal veya Laser ile)
 • Embriyo defragmantasyonu
 • Embriyoların pronükleus dönem pre-embriyo ve blastokist döneminde dondurulması
 • Embriyo dondurma, çözme ve transfer için hazırlama işlemleri
 • Embriyoların 5. güne kadar büyütülmesi (Blastotik kültürü)